Використання елементiв сучасних вiтчизняних i зарубiжних педагогiчних технологiй в освiтньому
процесi. Це дає змогу в подальшому вiльно вибрати навчальний заклад для продовження освiти. В подальшому планується вiдкриття школи базової середньої освiти.