Можливiсть отримання паралельної освiти на англiйськiй мовi.